Виртуално флопидисково устройство в Windows с VFDWin

В статията “Какво да правим със старите дискети?” обясних на кратко как можете да правите image на дискета и след това да възстановите съдържанието й обратно на магнитен носител. Но ако нямате в момента дискета под ръка, днес е неделя и всички магазини са затворени или просто имате лаптоп без ФДУ?

Ken Kato се е сетил за тази ситуация и е направил програмка (Virtual Floppy Drive for Windows – VFDWin), която да емулира истинско флопидисково устройство, което обаче работи с image-и.

Текущата версия на VFDWin е 2.1 и можете да си я свалите от следния адрес: [ http://chitchat.at.infoseek.co.jp/vmware/vfd.html]. Поддържат се до две виртуални флопидискови устройства.

Как се работи с VFDWin?

1. Изтегляне.
От посочения по-горе линк изтеглете актуална версия на VFDWin. Особенотов случая е, че VFDWin няма инсталатор. Трябва даразархивирайте съдържанието на файла в някоя папка. Ако използвате програмата в режим на автоматично стартиране въпросната папка не трябва да се премества, изтрива или преименува.

2. Инсталиране и стартиране на драйвера.
Стартирайте файла vfdwin.exe. Това е контолният диалогов прозорец на VFDWin. Щракнете в табчето “Driver” и натиснете бутона Start. Драйверът на програмата ще бъде инсталиран автоматично и след това стартиран:

[singlepic=97]

Тук е мястото да определите как ще се стартира драйвера:

  • Manual – след всяко стартиране или рестартиране на компютъра трябва ръчно да стартирате драйвера за виртулано ФДУ;
  • Auto – автоматично стартиране на драйвера. Изисква папката, в която са съхранени файловете на програмата да не се мести/изтрива/преименува.

3. Конфигуриране на флопидисковите устройства.
VFDWin поддържа до две ФДУ. Те са именувани Drive0 и Drive1. За тях са отделени две табчета в диалоговия прозорец на VFDWin. Първата стъпка е задаване на буква за съответното устройство.

За примера тук ще използвам Drive0 и буква А.

В табчето Drive0 изберете бутона Change. От падащия списък изберете желаната от Вас буква. Сложете отметка в полето “Persistent/Global” и натиснете ОК. В този момент в лога на програмата ще се изпише “Drive 0: A drive letter is assigned.”, а в Windows Explorer ще се появи у-во “3.5 Floppy (A:)”.

Ако сега се опитате да видите съдържанието на “3.5 Floppy (A:)” ще получите съобщение “Please, insert a disk into drive A:”. Това е така, защото на този етап имате само виртуално ФДУ с буква А.
За да монтирате виртуална дискета използвайте бутона “Open/Create”.

[singlepic=98]

Имате две възможности:

  • монтиране на image. От “Image File” посочете пътя и името до файла. Последния ще се монтира като виртуална дискета след като натиснете бутона Open;
  • монтиране на празен image. Ако не посочите име на файл ще се монтира празен image с големина, определена от избораВи в полето “Media Type” (по подразбиране е 1.44MB) т.е. празна виртуална дискета. Натиснете бутона Create.

Значението на останалите бутони/опции:

  • Save – запазва съдържанието на дискетата в RAW image файл с разширение, определено от Вас;
  • Close – “изважда” виртуалната дискета от виртуалното ФДУ;
  • Format – форматира виртуалната дискета;
  • Write Protect – защитава съдържанието на виртуалната дискета от запис. Еквивалентно на освобождаване на прозорчето на реалните дискети.

Вече можете да видите съдържанието на виртуалната дискета:

[singlepic=99]

Допълнителна функционалност на VFDWin:

  • Associations – позволява Ви да зададете разширения на файлове, които да се асоциират с VFDWin. Когато щракнете два пъти върху такъв файл той ще се монтира автоматично;
  • Shell – дава възможност за интегриране с контекстното меню в Windows Explorer и извеждане на shortcut-и към контролния панел на програмата и съответните устройства.

VFDWin притежава и пълнофункционален команден интерфейс. Това я прави много удобна за масова инсталация в по-големи мрежи и управление чрез скриптове:

[singlepic=100]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *