Управление на деривати

Публична тайна е, че в повечето домове има една телефонна линия, към която са свързани два или повече телефонни апарати (т.нар. деривати), най-вече за удобство. Страничният ефект: ако вдигнете слушалките на апаратите всички чуват разговора – нещо като конферентна връзка с елементи на подслушване :). Това определено е проблем, когато използвате модем за достъп до Интернет – връзката просто се разпада.

Можете да разрешите казуса много елегантно чрез малко тинол, поялник, около 5 лв. и свободно време 🙂

В техническата литература е описан един много интересен полупроводников елемент: DIAC. Характерно за него е, че в нормално състояние не пропуска ел. ток т.е. съпротивлението му е голямо. Това се променя, когато на двата му извода се приложи напрежение, чиято стойност превишава “напрежението на отпушване”. Последното варира, но е в диапазона от 15 до 40 волта.

Символ:
[singlepic=92]

Волт-амперна характеристика (ВАХ):
[singlepic=91,480,480]

Дериватите са телефонни апарати, свързани успоредно/паралелно на телефонната линия. Хитринката е последователно на всеки апарат да свържете по един diac. Схемата на свързване изглежда така:

[singlepic=96,480,480]

Обяснение:

При нормално затворена слушалка съпротивлението по постоянен ток на телефонния апарат е изключително голямо. Ток във веригата не протича. Когато вдигнете слушалката съпротивлението на TA1 става малко (около 1,2KΩ – 2KΩ). В този момент на единия от изводите на триака се подава напрежение, приблизително равно на напрежението от телефонната линия. Той се отпушва и веригата се затваря. Напрежението между т.А и т.Б спада до около 10 волта.
Ако слушалката на ТА2 бъде вдигната не се случва нищо, защото напрежението, което се подава на извода на неговия триак не е достатъчно, за да се отпуши и ТА2 няма сигнал. В крайна сметка разговорът се провежда само от този, който пръв е вдигнал слушалката 🙂

Има два малки проблема:

  • в отпушено състояние падът на напрежение върху триака е около 4-5 волта. Това неминуемо води до загуба на полезен сигнал;
  • при позвъняване по телефонната линия се подава променливо напрежение, което триакът няма да пропусне.

И двата проблема имат едно решение – добавяне на шунтиращ кондензатор (кондензаторите имат незначително съпротивление по променлив ток, което се изчислява по формулата 1/ω.C). Стойността му в схемата е ориентировъчна.

Не на последно място трябва да отбележа, че добавянето на подобни елементи малко или много влошава параметрите на телефонната линия. Дефакто в триака се губи част от полезния сигнал (падът на напрежение върху него не е пренебрежимо малкък).Едва обаче ще забележите това с “просто ухо”- поне при разговорите. Ако използвате dial-up за достъп до Интернет може да се наблюдава занижаване на скоростта на връзката.

Ако пък днес не ви е до това или трудно работите с поялник можете да си купите готово устройство. В каталозите е описано под името “дериватна розетка“:

[singlepic=95]

Допълнителна информация:

One thought on “Управление на деривати

  1. Здравейте,
    имам два български белоградчишки телефона. Спомням си че имаше начин с едно захранване 12V, да се осъществява връзка и без АТЦ. Дали си спомняте схемата на свързване?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *