Feb 08

Преминаване към Unix timestamp и обратно при различните езици

Доста често се налага да се конвертира време в Unix еквивалента, който представлява броя на секундите, изминали от01.01.1970 00:00:00 до сега*. В езици като PHP, Ruby, Perl и т.н. това не е проблем, но при VBScript, ASP си е направо кошмарна/досадна задача.

* Без да се броят т.нар. Leap Seconds

Случайно попаднах на един хубав сайт, който показва начините за пресмятане на Unix timestamp в различните езици, включително бази данни:

Continue reading