Nov 02

Задаване на стойност за MTU чрез NETSH (Net Shell)

Busy Admin checklist:

 1. Извеждане на списък с текущите стойности на MTU:
  netsh interface ipv4 show subinterfaces

  Вижда се екран, подобен на този:

    MTU MediaSenseState  Bytes In Bytes Out Interface
  ------ --------------- --------- --------- -------------
   1500        2 1193178464  3544688 Ethernet
   1500        1 12709056868 8669906 Wi-Fi
   1500        5     0     0 Local Area Connection* 3
   1500        5     0     0 Local Area Connection* 13
   1500        1     0   331940 VMware Network Adapter VMnet1
   1500        1   165072   330618 VMware Network Adapter VMnet8
 2. Търсене на подходяща стойност за MTU.
  ping pgeorgiev.com -f -l 1472
  

  Където:
  – 1472 =Ethernet Default MTU (1500) – Packet Header (28)
  -хостът, до който тестваме MTU-то еpgeorgiev.com.

  Когато MTU-то е твърде голямо, то резултатът от ping командата е:

  Packet needs to be fragmented but DF set.

  MTU стойността се сваля с по 10 байта, докато се получиуспешен ICMP reply.

 3. Задаване на нова стойност на MTU за конкретен мрежов интерфейс.
  netsh interface ipv4 set subinterface "Ethernet" mtu=1464 store=persistent

От Windows Vista новите стойности за MTU влизат в сила веднага (т.е. без да се налага рестартиране).

Sep 11

How-To: Инсталиране на .inf файлове през Command Prompt чрез RunDLL32.exe

Сигурно знаете, че .INF файловете в Windows служат и за инсталиране на драйвери. Те съдържат информация за това какво, къде, как и под какво име да бъде копирано и т.н. Ако отворите папката с драйверите за Вашата LAN карта (например) ще намерите разнообразни файлове, но и поне един .INF. Избирайки го с десен бутон на мишката ще видите в контекстното му меню опция “Install”. Ако я изберете Windows ще копира необходимото в %SYSTEMROOT%\System32, %SYSTEMROOT%\inf ит.н. От тук на сетне Windows ще знае какво да прави, когато физически добавите LAN картата, чиито драйвери инсталирахте преди малко.

Често .INF файловете се използват и при други случаи. В статията “Интересен Син екран или какви са последствията от кирилицата на ИнжИнера”съм добавил архив на фонетична клавиатурна подредба. Ако го отворите ще видите само три файла: bpnom.inf, kbdbp$$$.dll и инструкция за инсталация, в която пише:маркирайте .INF файла и да щракнете върху INSTALL:

[singlepic=176]

Това обаче е GUI варианта. Ами ако трябва да инсталираме клавиатурната подредба чрез startup скрипт, без намесата на потребителя и неговата мишка?

В статията ще разгледаме именно автоматизираната инсталация на фонетичната клавиатурна подредба. По аналогичен начин може да използвате идейката за подобни случаи.

Continue reading

Feb 16

Параметри при стартирането на Explorer.exe

Explorer.exe е неразделна част от операционните системи Windows. На всичкиВи той е познат като файловия мениджър, който стартирате чрез иконката My Computer, Windows Explorer или клавишната комбинация WIN+E (WIN е клавиша от клавиатурата, обозначен със знаменцето на Windows). Дефакто Explorer.exe е приложение, което се намира в %systemroot%.

Стартиран нормално виждате стандартния файлов мениджър. Интересно е какви параметри можем да подадем на explorer.exe така, че да контролираме неговото поведение.

Continue reading

Jan 21

Batch: Инсталиране на множество .msi файлове през Command Prompt

Може би Ви се е налагало някога да инсталирате няколко .MSI файла един след друг. Ако го правите рядко – супер. Ако е по-често става досадно 🙂 Тогава се питате “А не може ли да е малко по-автоматизирано т.е.аз ли работя за компютъра или той за мен?”. Може!

Continue reading