Aug 17

Интересен Син екран или какви са последствията от кирилицата на ИнжИнера

[ UPDATED – 18.09.2009/00:08]

Без да исках попаднах на един интересен дъмп от син екран. И взех, че го разгледах. Отдавна се каня да пиша на тази тема, защото все още чувам за пораженията…но чак сега виждам живо доказателство 🙂

Всичко започва така: на един човек му се рестартира компютъра и той, за щастие, взел че публикувал дъмп-а от синия си екран:

*************************************
*************************************
* *
* Bugcheck Analysis *
* *
*************************************
*************************************

PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA (50)
Invalid system memory was referenced. This cannot be protected by try-except,
it must be protected by a Probe. Typically the address is just plain bad or it
is pointing at freed memory.
Arguments:
Arg1: e34415e7, memory referenced.
Arg2: 00000000, value 0 = read operation, 1 = write operation.
Arg3: bf887eef, If non-zero, the instruction address which referenced the bad memory
address.
Arg4: 00000001, (reserved)
Debugging Details:
Continue reading