Jan 17

Когато опцията “Show Hidden Files and Folders” не работи…

Ситуацията:

Премествате радио бутона Explorer->Tools->Folder Options->Hidden Files and Folders в позиция “Show Hidden Files and Folders” и натискате ОК. Но скритите файлове и папки не се появяват? Ако се върнете в същото меню ще видите, че настройката, която сте направили преди малко сякаш не е съхранена.

Причините могат да бъдат няколко:

  • Вируси. Има случаи, когато вируси маркират себе си като скрити файлове и правят мониторинг на гореупоменатата опция. Ако потребителят избере “Show Hidden Files and Folders”, то вирусът моментално връща старата стойност (скриване);
  • Проблем с регистрито (по-вероятно).

Continue reading

Sep 21

Замисляте ли се за проблемите, докато клонирате Windows?

Инсталирането на Windows не е нещо особено трудно. Поне на теория. По традиция това става чрез програмата SETUP, която има два варианта: win32 GUI и win16 text mode. Инсталацията преминава през копиране на системните файлове, откриване на периферните устройства, конфигуриране на системата и последващо първо стартиране. Процедурата отнема от 20 до 60 минути, в зависимост от хардуера, с който разползгате.
До тук добре. Но какво става, когато трябва да направим инсталация на 10, 20, 50 и/или повечекомпютри? Единият вариант е да се въоражим с търпение и хора, които да отговарят на въпросите по време на инсталацията, другият е да използваме unattended възможностите на програмата SETUP, а третият – използване на образи/image-i.

Continue reading