Сортиране на данни отляво надясно (по хоризонтала) в MS Excel

На едни хора от една стая им дадоха една екселска таблица, в която имаше около 30 колони и 500-600 реда. Задачката им беше да сортират информацията не по колони (което е тривиално), а по първия водещ ред, т.е. по хоризонтала. Тази статия едва ли щях да я напиша, но те ме вдъхновиха истински, след като…физически обърнаха монитора на масата, защото текстът в заглавния ред беше обърнат вертикално и зацъкаха… 🙂 🙂 🙂

За примера намерих съвсем случайна таблица с резултати от класирания (фиг. 1). Използвам MS Excel 2007, но примерите важат и за Excel 2003.

В примерната таблица искам да сортирамвъв възходящ ред по хоризонтала колоните с оценките на студентите. В неподреден вид колоните са: Biology, English, Civils, Algebra. След сортирането подреждането трябва да стане Algebra, Biology, Civils, English:

[singlepic=147]

Фигура 1

За постигане на желания резултат маркирам областта B6:E11 (заглавията на колоните с предметите и съответните оценки) – фиг. 2

[singlepic=148]

Фигура2

От лентата с инструменти избирам: Data – > Sort и се появява диалоговия прозорец с опциите за сортиране. Там обаче видимо мога да сортирам по колони т.е. вертикално – фиг. 3:

[singlepic=151,360]

Фигура3

Врътката: за да сортирате по хоризонтала трябва да изберете бутон Options. Там се крие нещото, наречено “ориентация” на сортирането (Orientation). Желаната опция е “Sort Left To Right” – фиг. 4:

[singlepic=152]

Фигура4

След като натиснете OK надписът в диалоговия прозорец вече не е COLUMN, а е ROW. В падащото меню се появява списък не с колоните, а с редовете – фиг. 5:

[singlepic=153,220]

Фигура5

Бутонът ОК в прозореца за сортиране е натиснат и аз имам таблица, в която част от колоните са сортирани хоризонтално, т.е. отляво надясно 🙂 – фиг. 6:

[singlepic=154]

Фигура6

Това определено не съм го чувал в часовете по ИТ, докато бях ученик. А дали го преподава някой сега? 🙂

One thought on “Сортиране на данни отляво надясно (по хоризонтала) в MS Excel

  1. Oпределено не се преподава в училищата но ако имаш снимка на “голямото сортиране” в действие ще е много забавно да се види 😉

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *