Smart Quotes в WordPress

Съвсем без да исках се сблъсках със “Smart Quotes” в WordPress. Подобно на други текстови процесори WordPress променя двойните кавички и апострофите, което създава много проблеми при изписването на изходен код за скриптове, програми и т.н.

Какво е “Smart Quotes”?

Когато ограждате дума/изречение в апострофи или двойни кавички натискате бутона от клавиатурата <“>. Много текстови процесори “виждат” ограждането и преобразуват горното в отварящи и затварящи кавички/апострофи:

 • – отварящ апостроф;
 • – затварящ апостроф;
 • – отваряща кавичка;
 • – затварящакавичка.

Досещате ли се какъв е резултата от изпълнението на следния команден ред:

[code]reg addHKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings /v MaxConnectionsPer1_0Server /t REG_DWORD /d 20 /f[/code]

Разбира се – всичко завършва със съобщение за грешка 🙂

Решението.

За WordPress решението е сравнително лесно. Правите си един мини plugin и всичко е OK:

 1. Създайте си файл с име (примерно) wp-quotehack.php и сложете в него следния код:
  [code]
  <?php
  /*
  Plugin Name: wp-quotehack.php
  Plugin URI: #
  Description: Resting place for a variety of changes. Presently includes removing
  the wptexturize filter from comment_text, the_excerpt and the_content
  Version: 0.1
  Author:
  Author URI:
  */
  remove_filter(‘comment_text’, ‘wptexturize’);
  remove_filter(‘the_excerpt’, ‘wptexturize’);
  remove_filter(‘the_content’, ‘wptexturize’);
  ?>[/code]
 2. Качете така записания файл в /wp-plugins/wp-quotehack.php
 3. Активирайте приставката (plugin-а)

Всичко вече е наред 🙂

Кодът е взет от [http://brokenclay.org/journal/wp_archives/2004/06/15/smart-quote-fix/ ]

Допълнителна информация:

One thought on “Smart Quotes в WordPress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *