Копиране на файлове, по-големи от 4GB, върху флаш устройства

Може би Ви звучи странно, но е факт, че върху флашка с голям капацитет засъхраняване на данни (>4GB) не можете да копирате файлове, които са по-големи от 4GB. Това не пречи да опитате, но ще получите съобщение за грешка от сорта на:

[singlepic=174]

Причината за това е, че флаш устройствата под Windows обикновено се форматират с файлова система FAT/FAT32, а последната (FAT32) има ограничение за максималния размер на файла: [http://support.microsoft.com/kb/314463 ]:

“… You cannot create a file larger than (2^32)-1 bytes (this is one byte less than 4 GB) on a FAT32 partition… ”

Можете да излезете извън този лимит ако смените файловата система на флашкатас NTFS. Как става това четете тук: [http://www.pgeorgiev.com/?p=1195 ]

Ако копирате големи файлове не забравяйте да смените режима, в който работи флаш устройството на “Optimize for best performance”.

Допълнителни материали:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *