Какво да правим със старите дискети?

В недалечното минало дискетите бяха основен носител на информация. С течение на времето това се промени от навлизането в широка употреба на компактдисковете, DVD дисковете и USB стиковете.
Въпреки това има много потребители, които все още използват дискети или имат десетки програми на такъв носител. Основният недостатък на дискетите е, че се повреждат лесно с течение на времето. Често се случва и току що купени дискети да не могат да се разчетат. Като цяло едва ли е удачно да копираме нещо на магнитен носител, да го сложим в шкафа и да се надяваме да се прочете след време.

За щастие има и заобиколен вариант – да направим image (образ) на дадена дискета. Образът представлява файл, който можем да съхраним на произволен друг носител и да възстановим дискетата при нужда. Също така образите могат да се използват при виртуалните машини без да се налага дори да имаме флопидисково устройство 🙂

Една от безплатните програмки под Windows за създаване на образи на дискети е Floppy Image. Последната й freeware версия можете да изтеглите от тук: [http://www.321download.com/LastFreeware/files/floppyimage152.zip ].

[singlepic=88]

Фигура 1

Програмата има два режима на работа (фиг.1):

  • Създаване на образи (Read Floppy). Трябва да зададете името на файла, който ще съдържа дискетния образ чрез Browse в секцията Read Floppy.Чрез този диалогов прозорец можете да изберете и типа на файла:
    • Compressed Image File (.imz) – стандартен формат с компресия. За възстановяването на дискета от образ трябва да използвате отново програмата FloppyImage;
    • Uncompressed Image File (.img) – стандартен формат без компресия. За възстановяването на дискета от образ трябва да използвате отново програмата FloppyImage;
    • Self-extracting Image File (.exe) – за възстановяването на дискетата не е необходимо да имате FloppyImage, а само да стартирате .exe файла.

Можете да запишете и някакъв коментар. След като го направите поставете желаната дискета във ФДУ инатиснете Start. Ще видите прогреса на създаването на дискетния образ.

  • Възстановяване на образ върху дискета (Write Floppy). Поставете желаната дискета във ФДУ, изберете файла, който съдържа образа на дискетатаи натиснете Start. Ще видите прогреса на възстановяването. След като всичко приключи дискетата ще съдържа същата информация, както при създаването на образа.

По подобен начин разни хора предвидливоса създали образи на много boot дискети за фамилията Dos и Window (и не само!). Ако ви се наложи винаги можете да си свалите някой от тях от сайта: [http://www.bootdisk.com/ ]

Вие пробвахте ли вече? 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *