EventID 4199: The system detected an address conflict for IP address 0.0.0.0

Имате следната ситуация:

 1. VMWare ESX/ESXi;
 2. Виртуални машини с ОС Windows Server 2008/2012/2012R2;
 3. Операционните системи са конфигурирани със статични IP адреси;
 4. Cisco маршрутизатори;
 5. През “произволен” интервал от време губите връзка с някои от сървърите;
 6. В System лога присъства съобщение 4199 с текст “The system detected an address conflict for IP address 0.0.0.0”
 7. В изхода от ipconfig виждате:
  1. Статичния IP адрес е маркиран като Duplicate
  2. ОС автоматично е добавила втори IP адрес 169.x.y.z (APIPA), който е обозначен като Preferred.

Примерни решения:

 1. Запознайте се с проблема:
  1. False duplicate IP address detected on Microsoft Windows Vista and later virtual machines on ESX/ESXi when using Cisco devices on the environment (1028373)
  2. Win7 Address Conflict
  3. Behavior of Gratuitous ARP in Windows NT 4.0
  4. TCP/IP Networking from the Wire Up (Duplicate Address Detection in Windows Vista and Windows Server 2008)
 2. Обсъдете проблема с инженерите от мрежовия отдел:
  1. Troubleshoot “Duplicate IP Address 0.0.0.0” Error Messages;
 3. В случай, че няма друго решение, забранете “Gratuitous ARP” функционалността в Windows:
  1. How to Disable the Gratuitous ARP Function;

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *