Добавяне на helper-и към NETSH

NETSH (идващо от NET SHELL) е мощен инструмент за конфигуриране на мрежови параметри в Windows. Работи както локално, така и отдалечено (има опция за посочване на име/адрес на компютър).

Голяма част от командите, които предлага се предоставят индиректно от приставки, които в документацията за NETSH се наричат helpers.

Нуждата:
Възможност за отдалечено конфигуриране на DHCP сървър чрез NETSH.

По подразбиране тази функция не е достъпна, защото не е добавен съответния helper, а именно: dhcpmon.dll. Този файл присъства както в Server 2003, така и в Windows XP:
%systemroot%\system32\dhcpmon.dll

Стъпките:
– логвате се като потребител с административни привилегии;
– отваряте CMD;
– записвате:
netsh add helper %systemroot%\system32\dhcpmon.dll

Вече можете да преглеждате/конфигурирате параметрите на локален или отдалечен DHCP сървър чрез NETSH:

C:\>netsh dhcp server 10.2.186.2 show scope
==============================================================================
Scope Address – Subnet Mask – State – Scope Name – Comment
==============================================================================
10.2.186.128 – 255.255.255.128-Active -SOF46-186 -DHCP Network s
Total No. of Scopes = 1
Command completed successfully.
C:\>

Интересна подробност е, че за да използвате NETSH за отдалечен DHCP сървър последния трябва да е авторизиран в Активна директория. В противен случай ще получите съобщение от вида (5) Access Denied. Същото се получава и при използване на API функциите за работа с DHCP.

За повече информация как се работи с NETSH:
http://technet2.microsoft.com/windowsserver/en/library/c7801a5c-721e-4dff-a917-28610296360e1033.mspx?mfr=true

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *