Aug 18

Бъзиците на shell-а (explorer.exe)

Не Ви ли се е случвало както си работите спокойно на компютъра explorer.exe да блокира, след това да даде грешка (windows explorer has encountered a problem and needs to close)и да се саморестартира, което е свързано с изчезване на Start менютои taskbar-а? Следва едно хубаво и звучно “*(&&*@#%@*&IT!*(^%*&%@#_!)*#&*%^” по адрес на Майкрософтили просто Ви идва да: Continue reading

Aug 02

Програмата Trust-No-Exe

В Windows има много начини, чрез които да наложите разнообразни рестрикции спрямо потребителите. Основната цел е да не позволим на ползвателите имда нарушат нормалната работа на операционната система (учебни компютърни кабинети, компютърни зали). Най-често Continue reading