Jul 25

Безплатен MySQL под Windows за сметка на?

MySQL е доста разпространена база данни. Причините са много: безплатен (само т.нар. Community Server), с отворен код, има версии за линукс и Windows, производителен е, “просто работи”,работи в мрежаи т.н. Под Windows можете да го инсталирате като самостоятелен продукт или в комплект с php иApache(wamp, xampp). Често се инсталира на работна станция от хора, които разработват web или други приложения.

И всичко щеше да е много хубаво, ако след излизане от режим hibernate не ми се случваше това:

[singlepic=157,260]

Continue reading

Jul 16

Excel-ът и Държавната администрация…

До колкото си спомням в рамките на няколко години бяха инвестирани доста пари в обучение и повишаване на квалификацията на любимата ни Държавна администрация. Аз лично не знам до къде е стигнал процеса на модернизация, но се присетих за един случай:

Гражданка се свързва със служителка на Държавната администрация:

– Добър ден! Искам да Ви попитам дали приемате информацията за ХХХ в екселски файл?

– Госпожа! Ние селски файлове не приемаме!

Разбира се, отдавам го на лошата телефонна връзка 🙂
А историята за това колко голяма дискета бил компакт-диска ще оставя за по-натам 🙂 🙂 🙂

Jul 16

Сортиране на данни отляво надясно (по хоризонтала) в MS Excel

На едни хора от една стая им дадоха една екселска таблица, в която имаше около 30 колони и 500-600 реда. Задачката им беше да сортират информацията не по колони (което е тривиално), а по първия водещ ред, т.е. по хоризонтала. Тази статия едва ли щях да я напиша, но те ме вдъхновиха истински, след като…физически обърнаха монитора на масата, защото текстът в заглавния ред беше обърнат вертикално и зацъкаха… 🙂 🙂 🙂

За примера намерих съвсем случайна таблица с резултати от класирания (фиг. 1). Използвам MS Excel 2007, но примерите важат и за Excel 2003.

Continue reading